Lisbeth Berg-Hansen – verdens mest inhabile minister?

Det var med stor undring jeg konstaterte at ny fiskeriminister ble Lisbeth Berg-Hansen tidligere i høst. Man skal være varsom med karakteristikker og forhåndsdømming, men det å utnevne en statsråd som har eierinteresser i en allerede dominant og mektig fiskerinæring, er i beste fall naivt.

Hver gang det skal tas avgjørelser innen fiskeriet så vil Berg-Hansen bli konfrontert med sine egne interesser, og selv om hun anstrenger seg for å etterlate inntrykk av at hun ikke har ”noe hun skal ha sagt” i den bedriften hun eier 10 prosent i, så er det vel få friluftsinteresserte som mistenker Berg-Hansen for å være glødende opptatt av villaksstammen, for eksempel.

Det er noen år siden Villaksutvalget kom med sin innstilling (1999). Det ble pekt på flere vassdrag hvor det er fare på ferde for villaksen. Lite eller ingenting har skjedd siden da, bortsett fra at oppdrettsnæringen har blitt større og mektigere. I dag finnes om lag 350 millioner oppdrettslaks langs kysten ifølge NINA (Norsk Institutt for Naturforskning). Og nylig ble det delt ut nye konsesjoner. Næringa brer om seg og er større enn noen gang. Penga rår.

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=588564

Både NINA, Direktoratet for Naturforvaltning og en samlet miljøbevegelse mener nå at bestanden må reduseres dramatisk –og det fort! En nedslakting ser ut til å være det eneste som er radikalt nok for å få bukt med problemene med lakselus.

Samtidig deler altså Berg-Hansen og departementet ut nye konsesjoner og øker tillatt mengde biomasse (MTB) i oppdrettsmerdene med 5 prosent. Konsekvensen trenger man ikke være verken forsker eller minister for å skjønne; tettheten på oppdrettslaks og dermed også lakselus vil øke, heller enn minke.

Berg-Hansen svarer slik da hun blir konfrontert med dette: ” det er ikke er noe tema å stramme inn på tillatt biomasse (MTB) i merdene nå. Hun mener at den enkelte oppdretter er best skikket til å vurdere tettheten i merdene innenfor de maksimalrammene det er gitt tillatelse til.”

Snakket noen om bukken og havresekken?

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Explore posts in the same categories: politikk

Stikkord:, , ,

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

6 kommentarer on “Lisbeth Berg-Hansen – verdens mest inhabile minister?”

 1. ARGUS37 Sier:

  Hun er antagelig også svaksynt siden hun ikke på noen måte evner å se sin egen inhabilitet.

  Bare en så enkel sak som å nekte nedslakting av infisert oppdrettslaks på bred skala, eller å redusere den totale masse av oppdrettslaks innen næringen, er jo temaer som i høyeste grad vil virke inn på hennes egen eierinteresse og ikke minst formue.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 2. vroooom Sier:

  Jeg forstår ikke dette. Når det er sagt så er egentlig ikke min kritikk primært rettet mot Berg-Hansen. Hun har takket ja til en ministerpost som sikkert er fristende, og får en ny erfaring, samt makt og innflytelse. Det jeg synes er merkverdig er at landets statsminister (og hans hærskare av rådgivere) ikke ser problemstillingen. Berg-Hansens eierskap og sterke kobling til fiskerinæringen er jo åpenbar for alle med et visst gangsyn..

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 3. kungfuz Sier:

  Nå har jeg faktisk i dag hatt en samtale med en person i Fiskeridepartementet igjen. Ikke om Berg-Hansen, men om den forestående utradering av den nære kystflåte, garnbåter, sjarker mm. Altså “lys i husa.”
  Feile utmeldinger som resulterer i at ungdommer skyr yrket.

  Så i løpet av 10 år er lyser husa bare bare om sommeren.
  Så har man satt igang senralisering av mottak som utelukker mindre båter å gå så langt.
  Så har man gitt konsesjon for at større båter skal få dypfryse fisken ombord.
  Og da blir det ikke en fersk fisk å få kjøpt i butikken, alt er opptint.

  Det er nå bare sjarkfiskerne som fisker ferskfisk for levering.
  Denne fisken var den mest ettertraktede og ble best betalt.
  Nå går denne fisken til salting.

  Og det som tidligere var trålfanget fisk til en mindre pris, er nå fryst ned og kommet opp i det dobbelte av det sjarkfiskerne har fått. Så om noen måneder vil prisen til sjarkfiskeren falle drastisk.
  Dermed kan de ikke drive.

  Skulle man da beholde denne flåten, ville myndightene subsidere utlendinger som arbeider for noen få kroner dagen, Men da må myndighetene spøtte i kassa og betale driftsutgiftene og være ansvarlig for lån ovenfor bankene.

  Og så baller det på seg.
  Det eneste fiskere kan gjøre er å sykemelde seg hver gang det er noen rukler på sjøen.

  Så gikk jeg nå ikveld inn på dep.no for å sjekke ang. Berg-Hansen habelitet. Hun var sjekket av Stortingets habeliteringsutvalg og godkjent.

  Og da kan vi skrike så mye vi vil.

  Og i mens rammler fiskeflåten sammen.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 4. Hans Rudolf Gammenthaler Sier:

  For noen år tilbake hadde en borgerlig regjering en industriminister,som måtte gi fra seg styringen av sin egen bedrift,antagelig fordi han ellers ville være inhabil.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 5. vroooom Sier:

  Jeg hadde ikke forventet at en fiskeriminister skal være opptatt av miljøet. Det har man jo et eget miljødepartement til, kan skjønne! Med en egen minister. Det er åpenbart slik at særinteresser er helt ok. Det er åpenbart slik at segmenteringen og skylappene i departementene er en helt kurant, for ikke å si nødvendig, holdning. Olje- og energidepartementet er primært opptatt av oljeutvinning. Fiskeridepartementet er blitt et særorgan for oppdrettsnæringen. Miljøverndepartementet blir sittende med svarteper i et spill hvor kun dette ene departementet er opptatt av helheten. Og befolkningen da, selvsagt. Men når tok man sist hensyn til den…? Det å tilsette en statsråd som åpenbart er så ensidig opptatt av ett enkeltstående område er ikke bare en risiko, men kan fort vise seg å bli en tragedie for landet. Mister man en bærekraftig villaksstamme så er Norge og verden totalt sett blitt fattigere.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 6. vroooom Sier:

  Til kungfuz: Det du skriver om virker alvorlig og tragisk. Jeg har ikke forutsetning for å mene for mye om sjarkfiske, men ser jo at det tydeligvis er de samme mekanismene som slår inn her som det har vært i dagligvarebransjen de siste 20 årene. Ferskvarebutikkene legges ned og kjedebutikkene brer om seg. Det eneste som kan motvirke en slik utvikling er forbrukermakt, tror jeg.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende


Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00