Denne bloggen er nå flyttet!

av vroooom in september 11, 2011
Kategorier 1

Du finner den her:
http://ops71.wordpress.com

Vi sees!

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Stavrum – årets festbrems

av vroooom in september 10, 2010
Kategorier 1

Stikkord:, , ,

Jeg må innrømme at jeg har blitt provosert av alle Truls Dæhli’er, Arild Stavrum’er og ikke minst alle danske journalister som mener å vite mye om fotball og hva som er underholdende. Stavrum vet også hva som er best for norsk fotball generelt. Ref artikkel i VG her: http://www.vg.no/sport/fotball/engelsk/artikkel.php?artid=10045081
Jeg husker kampene Norge spilte under forrige periode med Drillo. Mot Brasil for eksempel. Vi vant 4-2 i en treningskamp på Ullevål. Vi vant 2-1 i VM. Vi banket Finland noe sånt som 5-1 på bortebane. Petter Rudi måket ballen i mål fra 40 meter. Polen slo vi 2-0, også det på bortebane. Fjørtoft scoret med overstegsfinta si. Vi slo Danmark lekende lett i Parken. Fotballstorheter som Nederland og England fikk unngjelde. Vi var blant verdens ti beste fotballnasjoner på FIFA-rankingen. Jeg kan simpelthen ikke huske at vi forsvarte oss til seier en eneste gang. Vi scoret mål i hver eneste kamp, ofte både to og tre, noe eksemplene over vitner om. Vi kvalifiserte oss til mesterskap. Landslaget begeistret.
Så kom nedturen. Semb skulle ”videreutvikle” Norge. Vi endte opp rundt vår egen 16-meter og ble rundspilt av blant annet Spania (0-3 på Ullevål i 2003) i en kamp jeg ble flau av å se på. Hareide tok over. Nedturen fortsatte. Ikke engang Montenegro greide vi å slå.
Så kom Drillo tilbake. Og som ved et trylleslag forvandles landslaget fra å være fraværende, usikre og tilsynelatende planløse i sitt spill, til å bli besluttsomme, duellsterke og med en herlig driv.
Ingen skal få meg med på at Norge forsvarte seg til seier mot Portugal. Vi fikk et tidlig mål. Hadde dette vært under Hareide eller Semb så hadde Norge bygget en forsvarsmur rundt 16-meteren for å forsvare ledelsen. I denne kampen var Norge nærmere både 2- og 3-0 enn portugiserne var utlikning. Det er fantastisk at en type som Stavrum (hva har han å vise til egentlig?) da kan få seg til å raljere over Drillo og belære om spillestil.
Koblingen mellom landslag og barnefotball er ulogisk og kunstig. Det er som Gamst skriver i sin blogg. Unge fotballspillere lar seg inspirere av Manchester United. Av Ronaldo. Av Gerrard og Torres. Spillere som gjør det lille ekstra. Messi, Ronaldinho og Zlatan forekommer 10 ganger hyppigere på ryggen til smågutter på løkka enn Carew eller Grindheim. Både Stavrum og Dæhli undervurderer barn og trenere i fotball-Norge. Dæhli og Stavrum overvurderer seg selv.
Det som skaper destruktiv fotball og dyrker frem fysiske attributter, kondisjon og primitiv fotball er treneres behov for å vinne kamper, ikke hvilken spillestil landslaget bruker. Fotballforbundet burde definitivt forsøke å påvirke breddefotballen i positiv retning hva gjelder treningsmetoder og –prinsipper. Teknikk og ferdigheter med ball bør definitivt settes i høysete. Men det gjøres også i stadig større grad. Spesielt med utbyggingen av stadig flere kunstgressbaner, så har rammene blitt stadig bedre, noe også trenere i stadig større grad har visst å benytte seg av.
Det er derfor fullstendig skivebom å koble gode resultater, entusiasme rundt landslaget og ny giv til en bekymring om norsk fotball’s fremtid. Stavrum fremstår for meg som en real festbrems. Passe selvhøytidelig og ikke spesielt festlig. God bedring!

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

NSB øker antall seter i bredden for å BEDRE komforten!

av vroooom in desember 3, 2009
Kategorier aktuelt i media

Stikkord:, , ,

Tre seter i bredden. Er dette en vesentlig redusert reisekomfort?

- Nei, en vesentlig forbedring av komforten, for 24 seterader med tre seter fremfor to, gir 24 ekstra sitteplasser”, sier informasjonssjef Åge-Christoffer Lundeby i NSB.

Kjære Åge-Christoffer. Kan du vær så snill og slå opp i ordboka di og søke opp “komfort”? Da vil du se at det står noe sånt som..” innretning, utstyr som gjør noe lettvint og behagelig, bekvemmelighet”.

Ingen steder i ordboka vil du finne noen kobling mellom antall seter og begrepet komfort. Det er NSB som er opptatt av antall seter, ikke vi som reiser med toget. Det er ikke til å undres over at den bedriften du representerer ikke evner å levere tjenester som kundene er fornøyd med hvis dere til og med opererer med deres egne definisjoner av begreper som komfort. Jeg mistenker med dette NSB for å operere med egne definisjoner av andre begreper også, f.eks. “kvalitet”, “punktlighet” og “service”. Det virker som en plausibel årsak til at man stort sett ikke føler at man blir tatt på alvor som kunde.

Det morsomste med argumentasjonen er jo at Lundby i samme artikkel (link under) fremhever at det i regiontogene vil bli komfortavdelinger med 2 seter i bredden. Det skulle vel ikke være behov for det, Lundby hvis dere FORBEDRER komforten ved å ha 3 seter i bredden?

Referanse til artikkelen:

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=588698

Jeg kan ha en viss forståelse for at man ønsker å øke antall sitteplasser i togene. Men vær nå såpass ærlig at dere innrømmer at dette er for å få plass til flest mulig og ikke for å øke komforten! Det blir rett og slett for dumt. Hvor naive og godtroende tror dere egentlig at vi kunder er?

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Lisbeth Berg-Hansen – verdens mest inhabile minister?

av vroooom in desember 2, 2009
Kategorier politikk

Stikkord:, , ,

Det var med stor undring jeg konstaterte at ny fiskeriminister ble Lisbeth Berg-Hansen tidligere i høst. Man skal være varsom med karakteristikker og forhåndsdømming, men det å utnevne en statsråd som har eierinteresser i en allerede dominant og mektig fiskerinæring, er i beste fall naivt.

Hver gang det skal tas avgjørelser innen fiskeriet så vil Berg-Hansen bli konfrontert med sine egne interesser, og selv om hun anstrenger seg for å etterlate inntrykk av at hun ikke har ”noe hun skal ha sagt” i den bedriften hun eier 10 prosent i, så er det vel få friluftsinteresserte som mistenker Berg-Hansen for å være glødende opptatt av villaksstammen, for eksempel.

Det er noen år siden Villaksutvalget kom med sin innstilling (1999). Det ble pekt på flere vassdrag hvor det er fare på ferde for villaksen. Lite eller ingenting har skjedd siden da, bortsett fra at oppdrettsnæringen har blitt større og mektigere. I dag finnes om lag 350 millioner oppdrettslaks langs kysten ifølge NINA (Norsk Institutt for Naturforskning). Og nylig ble det delt ut nye konsesjoner. Næringa brer om seg og er større enn noen gang. Penga rår.

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=588564

Både NINA, Direktoratet for Naturforvaltning og en samlet miljøbevegelse mener nå at bestanden må reduseres dramatisk –og det fort! En nedslakting ser ut til å være det eneste som er radikalt nok for å få bukt med problemene med lakselus.

Samtidig deler altså Berg-Hansen og departementet ut nye konsesjoner og øker tillatt mengde biomasse (MTB) i oppdrettsmerdene med 5 prosent. Konsekvensen trenger man ikke være verken forsker eller minister for å skjønne; tettheten på oppdrettslaks og dermed også lakselus vil øke, heller enn minke.

Berg-Hansen svarer slik da hun blir konfrontert med dette: ” det er ikke er noe tema å stramme inn på tillatt biomasse (MTB) i merdene nå. Hun mener at den enkelte oppdretter er best skikket til å vurdere tettheten i merdene innenfor de maksimalrammene det er gitt tillatelse til.”

Snakket noen om bukken og havresekken?

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Forsvarets feilslåtte strategi

av vroooom in september 28, 2009
Kategorier aktuelt i media, politikk

Stikkord:

Jeg har 12 års bakgrunn fra forsvaret men bestemte meg for å legge inn årene da forsvaret i økende grad skulle ”profesjonaliseres” ved årtusenskiftet. Det er ikke tilfeldig at jeg skriver profesjonaliseres i anførselstegn. Det er etter hvert mye som tyder på at denne tilnærmingen har vært feilslått. I hvert fall om man legger et omdømmeperspektiv til grunn.

For 10-15 år siden var norske soldater høyt aktet både her hjemme og blant våre allierte. En av de viktigste egenskapene som ble verdsatt var evnen til å se og tenke helhetlig. Evnen til å se ting i sammenheng, agere reflektert. De norske soldatene hadde en bevissthet og en samfunns- og kulturforståelse som de fleste av våre allierte misunnet oss. Bakgrunnen for dette var sannsynligvis at forsvaret rekrutterte sine mannskaper fra det brede lag av norsk ungdom, gjennom verneplikten. På godt norsk; sunn, norsk ungdom. Motivasjonen disse hadde for å gå inn i forsvaret var svært forskjellig. Noen tenkte primært økonomi (god avlønning og gunstige skattebetingelser for utenlandsoppdrag). Andre hadde et engasjement i forsvaret som en av byggeklossene i sin karrierebygging. Atter andre ønsket utfordringer man ikke finner i andre yrker. Noen var eventyrlystne og søkte primært etter opplevelser i fremmede land. Bakgrunn og personlighet var like forskjellig som forskjelligheten man finner blant elever i grunnskolen. Nettopp fordi både bakgrunn og motivasjon var så varierende så fikk man i liten grad sementerte holdninger eller subkulturer. Det man kan karakterisere som ”machokultur” fikk aldri noe særlig fotfeste fordi omgivelsene korrigerte naturlig de elementene som hadde slike tilbøyeligheter. Dette vet jeg etter 12 års tjeneste i forsvaret.

Hvordan står det til i dag? Er norske soldater blitt mer profesjonelle? Jeg har ikke noe svar på dette. Det jeg imidlertid har registrert er en økende tendens til negativ omtale. Svært ofte er omtalen knyttet til episoder man tidligere var forskånet. Episoden i Kongo får nok mange til å undres over hvor egnet French og Moland egentlig har vært til å være del av en norsk militær avdeling. For noen år siden ble det publisert videoopptak av norske soldater i Kosovo som skyter hunder for moro skyld. Aftenposten offentliggjorde nylig svært betenkelige holdninger blant norske soldater, som angivelig har et ønske om å drepe. http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article3291379.ece

Dette er ikke bare betenkelig. Det avslører på mange måter hvor feilslått forsvarets strategi har vært. For dersom man har fått mer profesjonelle soldater i betydningen soldater som er drillet til å gjøre sine oppgaver hurtig og uten å tenke, så er nok profesjonaliteten i ferd med å forvitre når det gjelder holdninger og verdier. Etter mitt syn er det enklere å drille en reflektert person med de rette verdiene enn det er å forandre holdningene til en person som er til de grader avvikende fra det man ønsker. Eller er det slik at det er denne typen holdninger forsvaret ønsker velkommen? Man kan saktens undre.

Forsvarets personalpolitikk er en godt skjult hemmelighet. Man snakker om kvinneandeler og at man ønsker kvinner velkommen. Det holdes festtaler om familiepolitikk og at forsvaret skal være en attraktiv arbeidsplass. Problemet er at ingen stiller spørsmålstegn ved HVEM forsvaret skal være en attraktiv arbeidsplass for. Nylig flyttet forsvarssjefen Hærstaben til Bardufoss. Foruten en rimelig tynn begrunnelse så kan jo de fleste tenke seg hvor attraktivt det er for ”normale” mennesker at hærens ledelse etableres på Bardufoss. Det er en kjensgjerning at forsvaret rekrutterer volummessig mest fra de mest folkerike områdene i Norge (ingen overraskelse), altså i sør. Man etablerer allikevel altså staber i nord. Dette bidrar til å forsterke subkulturene i forsvaret hvor man prinsipielt har valget mellom å gå ”hele linen” eller finne seg noe annet å gjøre. I hvilken grad er påtvunget utenlandstjeneste med jevne mellomrom, stabstjeneste i Nord-Norge og hyppige stillings- og tjenestestedsbytter med på å gjøre det attraktivt for Ola Nordmann å tjenestegjøre i forsvaret? Jeg tror de fleste forstår at man må være litt mer enn middels villig til å ofre fritid og familie for å ivareta en offiserskarriere.

Hovedspørsmålet dukker jo da opp. I hvilken grad er dette en bevisst og ønsket utvikling fra forsvaret sin side? Og – i hvilken grad tar forsvaret ansvar for de tilsynelatende uønskede holdninger og den subkultur som nå ser ut til å utvikle seg i deres rekker? Det skulle vært svært interessant å få et svar på dette. Det er lite troverdig å tale med èn stemme utad når alt man gjør i praksis er med på å motvirke det bildet man ønsker å skape. Etter mitt syn er forsvaret i ferd med å få et omdømmeproblem. Det bør man ta på alvor.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Kontantstøtten skal bort!! – Når familiepolitikk blir integreringspolitikk..

av vroooom in september 25, 2009
Kategorier politikk

Stikkord:, , ,

Den rød-grønne regjeringen brukte som ventet få dager på å konkludere med å fjerne kontantstøtten.

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=585092

Begrunnelsen handler om integreringspolitikk. Jeg foreslår herved at vi vurderer alle andre trygdeytelser i samme lys. Arbeidsledighetstrygd bør kuttes fordi så mange innvandrere er arbeidsledige. Trygden bidrar til å holde disse borte fra arbeidslivet. Uføretrygd bør kuttes fordi så mange innvandrere holdes borte fra normalt samfunnsliv. Overgangsstønad og barnetrygd bør avskaffes fordi innvandrerne får så mange barn. Ordningene bidrar til å holde mor hjemme.

Si meg, AP og SV – skal all politikk heretter handle om integrering? De siste 20-30 år så har høyresiden i norsk politikk advart mot flommen av innvandrere dere har tatt i mot. Nå – når dette langt på vei preger det norske samfunnet, på godt og vondt, så bruker dere det som alibi.

Dette er så frekt at jeg blir provosert. Har dere fått med dere at Norge er mer enn Oslo? Hvorfor skal en nasjonal ordning avskaffes med begrunnelse i integreringsproblematikken på Oslo’s østkant? Hvor er logikken i at en norsk familie ikke skal få valgfrihet men nærmest tvinges til å velge barnehage fra barnet fyller 1-år? Hvilken forskning refererer dere til som dokumenterer at barn har best av å gå i barnehagen og ikke være i hjemmet fra fylte 1 år? En slik ordning kan sammenliknes med å subsidiere alkohol. Alle vet at alkohol er skadelig. Alle (muligens unntatt sosialistene) vet at barn på 8-18 måneder har det best hjemme hos mor og far. Allikevel skal man altså fjerne kontantstøtten og motiverer altså heller foreldre til å gi fra seg barna så tidlig som mulig. Dette er galskap og dessverre bare starten på fire nye år med sosialistisk politikk. Det som er positivt er at velgerne omsider kommer til å se hvilket samfunn dere ønsker. Forhåpentligvis gjør dette utslag ved neste Stortingsvalg. Lykke til.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Aarebrot’s stemmefiske

av vroooom in september 14, 2009
Kategorier politikk

Stikkord:, ,

På nyhetene på P4 i dag kom Jens Stoltenberg med en oppfordring til alle ”sofasittere” om å avgi stemme ved stortingsvalget. Han er klar og tydelig på at Arbeiderpartiets største fiende er ”Sofapartiet”. I samme nyhetsinnslag kom valgforsker Frank Aarebrot med en tilsvarende oppfordring. Han sier noe sånt som at; ”Dersom det er et parti du ikke kan fordra, så må du stemme på hvilken som helst av de andre partiene.”

Dette kommer altså ut av munnen på en som titulerer seg som valgforsker. Er det virkelig mulig? Du kan da ikke ha stort mer troverdighet igjen, Aarebrot? Kunne du ikke like gjerne byttet ut ”parti” med Fremskrittspartiet? Det er tydelig for enhver at det er det du mener.

Det er greit nok at Aarebrot er Arbeiderpartimann. Men han gjør altså krav på å bli vurdert som valgforsker når han i valgkampen kommenterer den politiske debatten.

Det som også er rimelig spesielt er at P4 altså velger å la statsministeren komme med denne appellen på valgdagen. Og som ”nøytral” observatør bruker man altså Aarebrot. For velgere som ikke er klar over at Aarebrot har minst 2 agendaer så er dette rimelig problematisk. Man får inntrykk av at en uhildet valgkommentator mener det er viktig at så mange som mulig stemmer. I virkeligheten vet både Stoltenberg, P4 og Aarebrot at det først og fremst er Arbeiderpartiet som profitterer på at valgdeltakelsen er høy.

Aarebot er i min verden ikke lenger en troverdig valgforsker, men en politisk aktør.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Fremskrittspartiet, Donald Duck, veiutbygging, Jernbaneverket, NSB, Arbeiderpartiet, Pondus og pendling…

av vroooom in juni 11, 2009
Kategorier aktuelt i media, politikk

Stikkord:, , , , ,

FISKERIminister Helga Pedersen (AP) går i dag ut mot Frp og karakteriserer partiets løfter innen samferdsel som ”Donald Duck-politikk”. Det er jo kuriøst i seg selv at en fiskeriminister engasjerer seg så voldsomt i samferdselspolitikken.

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/norsk-politikk/artikkel.php?artid=569815

Men jeg har pendlet i over 4 år og blir mer enn middels provosert av dette utspillet. Arbeiderpartiet har sittet i regjering 44 av 64 år etter krigen og er ansvarlig for at vi i dag henger 20-30 år etter Sverige når det gjelder veiutbygging. Antall dødsofre langs norske veier har vært betydelig i perioder, og ser man på den samme ulykkesstatistikken for veistrekninger der 4-felt er utbygd så faller antall dødsfall dramatisk. Selvsagt.

NSB og Jernbaneverket er en katastrofe. Det stinker urin under undergangene på Oslo S. Klokkene på plattformene viser som oftest ikke riktig tid. Togene er forsinket. Man blir tilbudt togvogner som er 30 år gamle og uten ventilasjon. Disse vognene holder 40 varmegrader om sommeren og kuldegrader om vinteren. Forleden ble det på et vestgående tog fra Oslo S opplyst over høyttaleranlegget at man dessverre måtte stenge toalettene fordi vognene er av eldre dato og at avføringen dermed blir sluppet ned på skinnegangen. Dette er samferdsels-Norge anno 2009.

På Vestfoldbanen tar en togtur fra Sandefjord til Oslo i dag like lang tid som den gjorde for 30 år siden, om lag 1 time og 50 minutter(!)

Jeg synes du skal være passe ydmyk som AP-politiker i samferdselspolitikken når du uttaler deg. Dette partiet har hatt mer enn en mulighet til å gjøre noe med dette området, men har aldri satset på samferdsel.

Det er mulig Frp’s overbudspolitikk er ”Donald Duck-politikk”, men hvis så er tilfelle så er det fristende å karakterisere Arbeiderpartiets samferdselspolitikk de siste 40 årene for ”Pondus-politikk”.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Mer trendy å være husmor. Et problem for samfunnet?

av vroooom in juni 5, 2009
Kategorier politikk

Stikkord:, , ,

Det er bemerkelsesverdig hvordan aktører i media klarer å etablere politiske “sannheter”. Tidligere var ble som kritiserte norsk innvandringspolitikk karakterisert som nynazister, “grums” og høyreekstreme. Nå – 20 år etter – lanserer Arbeiderpartiet mange av de forslagene man fnøs av for få år siden.

I dag står å lese i VG at det er blitt trendy å være husmor.

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=544273

Dette skal visstnok være et problem. Hvem er dette et problem for? Den som velger å være hjemme? Jeg blir provosert av enkelte på venstresiden i norsk politikk, som karakterisererer det som et problem for samfunnet at unge kvinner i dag i økende grad prioriterer å ta vare på barn og hjem. Er det noe vi har sett tendensen til de siste 20-30 år så er det at likestillingen har hatt en pris. Mens far og mor jager karriere har stadig flere unge blitt overlatt til seg selv. Konsekvensen i mange tilfeller er økende kriminalitet, stoffmisbruk og psykisk sykdom. Barnevernet er overbelastet, psykiatrien er overbelastet, politiet har ikke nok ressurser.

Så er det altså ting som tyder på at mange velger å ta foreldrerollen på alvor. Hva skjer? Jo – det gjøres til et PROBLEM. Jeg er selv mann og kunne godt tenke meg å investere et antall år hjemme med mine barn. Problemet i dag er jo at det ikke er tilrettelagt verken for menn eller kvinner som ønsker å investere i oppdragelse, nærhet, trygget. Man mister rettigheter og pensjonsopptjening.

Nå er nettopp lønnsoppgjøret i offentlig sektor sluttført ved at Regjeringen gir seg på pensjonsordningen. Konsekvensen er at offentlig ansatte i realiteten har bedre muligheter for å velge å være hjemme med sine barn enn andre fordi pensjonsordningen er mer lukrativ. DETTE er et problem, slik jeg ser det. Signe Opshal ved Likestillingssenteret burde være mer opptatt av at man tilrettelegger slik at BEGGE kjønn kan velge å være hjemme en periode.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Stoltenberg, miljøkvoter og SAS

av vroooom in februar 3, 2009
Kategorier aktuelt i media

Stikkord:, , ,

Det er nylig blitt kjent at staten spytter inn 800 millioner kroner i en emisjon i SAS for å unngå at ruter blir lagt ned. Prisverdig, vil mange si. Galskap, mener Bjørn Kjos i Norwegian (http://www.hegnar.no/okonomi/article358110.ece), og jeg må si meg enig.

Her argumenterer statsrådene heftig for miljøkvoter den ene dagen for deretter å unnlate å støtte Think den neste. Som om ikke det var nok så beslutter man altså å pumpe mer penger inn i et selskap som ikke bare drives dårlig (Norwegian flyr flere av de samme rutene til en adskillig lavere kostnad ifølge Kjos), men som også er direkte miljøfiendtlig.

Hvor ble det av miljøengasjementet nå, Stoltenberg? Ser man virkelig ikke paradokset ved å pøse mer penger inn i SAS og samtidig unnlate å støtte Think, som produserer et mijøvennlig produkt?

Man må være politiker for å forstå denne logikken.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende


Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00